Back to Top
 • od 1997 r.

  Usługi księgowe

  Kadry i płace

  Solidnie i fachowo

 • od 1997 r.

  Usługi księgowe

  Kadry i płace

  Solidnie i fachowo

 • od 1997 r.

  Usługi księgowe

  Kadry i płace

  Solidnie i fachowo

Nasza oferta:


Usługi księgowe

Zakres usług:

prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

prowadzenie ksiąg handlowych

pomoc w sporządzaniu inwentaryzacji

sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)

prowadzenie ewidencji przychodów, dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (ryczałt)

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

pomoc przy sporządzanie dokumentacji, związanej z uruchamianiem działalności gospodarczej i spółek

kompleksową obsługę rozliczeń z urzędami skarbowymi

sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dla GUS

sporządzanie dokumentacji na potrzeby banków lub innych instytucji finansowych

sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)

Kadry i płace

Zakres usług:

naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami

sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS i PFRON

prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników

sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (PIT - 11)

prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników


Jest to podstawowy zakres usług naszego biura. Oferta współpracy jest również dopasowywana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego Klienta. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytanie lub chcą poznać szczegółową ofertę dla Państwa firmy, zapraszamy do kontaktu.


Ceny naszych usług

Jeżeli chodzi o ceny to ustalamy je indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju księgowości, zakresu usług oraz liczby księgowanych dokumentów.